Сертификати на Княз Милош

Компанията Княз Милош притежава следните международни сертификати:

SRPS ISO 9001:2008 – Quality Management System

SRPS ISO 14001:2005 – Environmental Management System

SRPS OHSAS 18001:2008 – Health and Workplace Safety Management System

SRPS EN ISO 22000:2007 – Food Safety Management System

ISO 9001:2008

ISO 14001:2005

СЕРТИФИКАТ

OHSAS 18001:2008

EN ISO 22000:2007